4560 example street

444-546-8765

Mon - Fri: 8AM - 5PM

Brandgevaar op de werkvloer is een serieus probleem dat niet onderschat moet worden. Jaarlijks vinden er in Nederland honderden branden plaats op de werkvloer, met soms zelfs dodelijke slachtoffers tot gevolg. Het is daarom van groot belang om als werkgever en werknemer de nodige maatregelen te nemen om brandgevaar te voorkomen. In deze blog geven we je enkele tips om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen en brandgevaar te minimaliseren.

PGS 15, de richtlijn voor brandveiligheid

Een belangrijke richtlijn op het gebied van fire safety is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15. Deze richtlijn geeft aan hoe er veilig gewerkt kan worden met gevaarlijke stoffen, om zo brandgevaar te voorkomen. Het is dan ook van groot belang om als werkgever op de hoogte te zijn van deze richtlijn en deze na te leven. Zo moet er bijvoorbeeld gezorgd worden voor een goede opslag van gevaarlijke stoffen en moeten werknemers op de hoogte zijn van de risico’s en de juiste handelingen bij eventuele brand.

Fire Safety, de juiste maatregelen nemen

Naast het naleven van de pgs 15 richtlijn, zijn er nog andere maatregelen die genomen kunnen worden om brandgevaar op de werkvloer te voorkomen. Zo is het belangrijk om regelmatig controles uit te voeren op elektrische apparatuur en deze indien nodig te laten keuren. Ook het hebben van een goed werkend brandalarm en blusmiddelen is essentieel. Daarnaast is het van belang om als werkgever te zorgen voor een goede vluchtroute en de werknemers hierover te informeren. Het is immers belangrijk dat iedereen in geval van brand snel en veilig het pand kan verlaten.

Veiligheid boven alles

Het voorkomen van brandgevaar op de werkvloer is een verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemers. Het is daarom belangrijk om samen te werken en elkaar te informeren en controleren op de juiste veiligheidsmaatregelen. Zo kan er een veilige werkomgeving gecreëerd worden waarin iedereen zich bewust is van de risico’s en weet hoe te handelen in geval van brand. Want veiligheid boven alles, ook op de werkvloer.